Skip to main content

[sl] PRILOGA VII - POTRDILO O NEIZVRŠLJIVOSTI ALI OMEJITVI IZVRŠLJIVOSTI NEKATERIH ODLOČB O PRAVICAH DO STIKOV ALI ODLOČB, KI NALAGAJO VRNITEV OTROKA, ZA KATERE JE BILO IZDANO POTRDILO V SKLADU S ČLENOM 47 UREDBE

  • Current Začetek
  • Korak 2
  • Complete

PRILOGA VII

POTRDILO O NEIZVRŠLJIVOSTI ALI OMEJITVI IZVRŠLJIVOSTI NEKATERIH ODLOČB O PRAVICAH DO STIKOV ALI ODLOČB, KI NALAGAJO VRNITEV OTROKA, ZA KATERE JE BILO IZDANO POTRDILO V SKLADU S ČLENOM 47 UREDBE

(Člen 49 Uredbe Sveta (EU) 2019/1111 (1))

POMEMBNO Potrdilo se izda na podlagi zahtevka, kadar in kolikor odločba, za katero je bilo izdano potrdilo v skladu s členom 47 Uredbe, v državi članici izvora ni več izvršljiva ali je bila njena izvršljivost začasno zadržana ali omejena.

1.   DRŽAVA ČLANICA IZVORA* (2)

2.   SODIŠČE, KI IZDAJA POTRDILO*

2.3 Tel./faks/e-naslov*

 

3.   ODLOČBA, KI NI VEČ IZVRŠLJIVA ALI KATERE IZVRŠLJIVOST JE BILA ZAČASNO ZADRŽANA ALI OMEJENA*

3.1   Sodišče, ki je izdalo odločbo (če ni sodišče iz točke 2)

3.1.3 Tel./faks/e-naslov

3.2   Podatki o odločbi*

3.3   Podatki o predhodnem potrdilu

3.3.2 Potrdilo v skladu s
Shrani osnutekNaloži osnutek