Skip to main content

[sl] PRILOGA III - POTRDILO O ODLOČBAH V SPORIH

PRILOGA III

POTRDILO O ODLOČBAH V SPORIH

V ZVEZI S STARŠEVSKO ODGOVORNOSTJO 1111 (Točka (b) člena 36(1) Uredbe Sveta (EU) št. 2019/1111 (1)

POMEMBNO To potrdilo na podlagi zahtevka stranke izda sodišče v državi članici izvora, o katerem je bila Komisija obveščena v skladu s členom 103 Uredbe, za odločbo v zadevah v zvezi s starševsko odgovornostjo.

1.   DRŽAVA ČLANICA IZVORA* (2)
1.   DRŽAVA ČLANICA IZVORA* (2)
2.   SODIŠČE, KI IZDAJA POTRDILO*

2.3 Tel./faks/e-naslov*

3.   SODIŠČE, KI JE IZDALO ODLOČBO (če ni isto)

4.   ODLOČBA*

Shrani osnutekNaloži osnutek