Skip to main content

[sl] PRILOGA VIII - POTRDILO O JAVNI LISTINI ALI DOGOVORU O RAZVEZI ALI PRENEHANJU ŽIVLJENJSKE SKUPNOSTI

  • Current Začetek
  • Korak 2
  • Korak 2
  • Complete

PRILOGA VIII

POTRDILO O JAVNI LISTINI ALI DOGOVORU O RAZVEZI ALI PRENEHANJU ŽIVLJENJSKE SKUPNOSTI

(Točka (a) člena 66(1) Uredbe Sveta (EU) 2019/1111 (1))

POMEMBNO

To potrdilo se izda na podlagi zahtevka stranke, vendar le, če je bila država članica, ki je pooblastila javni organ ali drug organ, da uradno sestavi ali registrira javno listino ali registrira dogovor, pristojna na podlagi oddelka 1 poglavja II Uredbe, kot je navedeno v točki 2, ter ima javna listina ali dogovor zavezujoč pravni učinek v tej državi članici, kot je navedeno v točki 7.5 ali 8.4.

1.   DRŽAVA ČLANICA IZVORA* (2)
2.   DRŽAVA ČLANICA IZVORA JE BILA PRISTOJNA NA PODLAGI ODDLEKA 1 POGLAVJA II UREDBE*

3.   SODIŠČE ALI PRISTOJNI ORGAN, KI IZDAJA POTRDILO*

3.3 Tel./faks/e-naslov*

4.   VRSTA LISTINE*
4.   VRSTA LISTINE*
5.   PREDMET JAVNE LISTINE ALI DOGOVORA*
5.   PREDMET JAVNE LISTINE ALI DOGOVORA*
Shrani osnutekNaloži osnutek