Skip to main content

[sl] PRILOGA IX - POTRDILO O JAVNI LISTINI ALI DOGOVORU V SPORIH V ZVEZI S STARŠEVSKO ODGOVORNOSTJO

  • Current Začetek
  • Korak 2
  • Korak 3
  • Korak 4
  • Korak 5
  • Complete

PRILOGA IX

POTRDILO O JAVNI LISTINI ALI DOGOVORU V SPORIH V ZVEZI S STARŠEVSKO ODGOVORNOSTJO

(Točka (b) člena 66(1) Uredbe Sveta (EU) 2019/1111 (1))

POMEMBNO

To potrdilo se izda na podlagi zahtevka stranke, vendar le, če je bila država članica, ki je pooblastila javni organ ali drug organ, da uradno sestavi ali registrira javno listino ali registrira dogovor, pristojna na podlagi oddelka 2 poglavja II Uredbe, kot je navedeno v točki 2, ter ima javna listina ali dogovor zavezujoč pravni učinek v zadevni državi članici, kot je navedeno v točki 12.5 ali 13.4. Potrdilo se ne sme izdati, če je razpoznavno, da je vsebina javne listine ali dogovora v nasprotju z otrokovo koristjo.

1.   DRŽAVA ČLANICA IZVORA* (2)

2.   DRŽAVA ČLANICA IZVORA JE BILA PRISTOJNA NA PODLAGI ODDLEKA 2 POGLAVJA II UREDBE*

3.   SODIŠČE ALI PRISTOJNI ORGAN, KI IZDAJA POTRDILO*

3.3 Tel./faks/e-naslov*

4.   VRSTA LISTINE*
4.   VRSTA LISTINE*
Shrani osnutekNaloži osnutek