Skip to main content

Uredba Bruxelles II.b – Obrasci za bračne sporove i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Uredba Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece. 

Uredbom Vijeća (EU) 2019/1111 (Uredba Bruxelles II.b) od 1. kolovoza 2022. zamijenjena je Uredba (EZ) br. 2201/2003 (Uredba Bruxelles II.a). Nova Uredba primjenjuje se samo na sudske postupke koji su pokrenuti, na javne isprave koje su službeno sastavljene ili registrirane te na sudske nagodbe potvrđene ili sklopljene u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću 1. kolovoza 2022. ili nakon tog datuma.

Uredba Bruxelles II.a i dalje se primjenjuje na odluke donesene u sudskim postupcima koji su pokrenuti, na javne isprave koje su formalno sastavljene ili registrirane te na sudske nagodbe koje su potvrđene ili sklopljene prije 1. kolovoza 2022., a koje su obuhvaćene područjem primjene te uredbe. Dodatne informacije o Uredbi Bruxelles II.a: obavijesti i internetski obrasci.

Uredba Bruxelles II.b primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj.

Uredbom Bruxelles II.b određuje se u kojoj su državi članici sudovi nadležni za odlučivanje u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću ili u bračnim sporovima s međunarodnim elementom.

Osim toga, predviđeno je da se odluka donesena u određenoj državi članici priznaje u drugim državama članicama bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom. Sve odluke o roditeljskoj odgovornosti koje su donesene i izvršne u državi članici izvršavaju se u drugim državama članicama bez potrebe za proglašenjem izvršnosti („egzekvatura”).

Uredbom Bruxelles II.b dopunjuje se i učvršćuje Haška konvencija iz 1980. utvrđivanjem pravila o suradnji država članica u slučajevima roditeljske otmice djeteta.

Svaka država članica imenuje barem jedno središnje tijelo koje pomaže u primjeni Uredbe Bruxelles II.b.

Uredbom Bruxelles II.b predviđeno je devet standardnih obrazaca. Obavijesti država članica o Uredbi Bruxelles II.b dostupne su ovdje.