Skip to main content

[sl] PRILOGA V - POTRDILO O NEKATERIH ODLOČBAH O PRAVICAH DO STIKOV

  • Current Začetek
  • Korak 2
  • Korak 3
  • Korak 4
  • Korak 5
  • Korak 6
  • Complete

PRILOGA V

POTRDILO O NEKATERIH ODLOČBAH O PRAVICAH DO STIKOV

(Točka (a) člena 42(1) in točka (a) člena 47(1) Uredbe Sveta (EU) št. 2019/1111 (1))

(Točka (a) člena 42 in točka (a) člena 47 Uredbe Sveta (EU) št. 2019/1111 )

POMEMBNO To potrdilo na podlagi zahtevka stranke izda sodišče, ki je izdalo odločbo, vendar le, če so izpolnjeni pogoji iz točk 11 do 14, ki jih določa člen 47(3) Uredbe Če pogoji niso izpolnjeni, je treba uporabiti Prilogo III Uredbe.

1.   DRŽAVA ČLANICA IZVORA* (2)

2.   SODIŠČE, KI JE IZDALO ODLOČBO IN IZDAJA POTRDILO*

2.3 Tel./faks/e-naslov*

3.   ODLOČBA*

Shrani osnutekNaloži osnutek