Skip to main content

Regulamentul Bruxelles IIb – Formulare-tip în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii 

Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (Regulamentul Bruxelles IIb) a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 (Regulamentul Bruxelles IIa) începând cu 1 august 2022. Acest nou regulament se aplică numai acțiunilor judiciare intentate, actelor autentice întocmite sau înregistrate în mod oficial și tranzacțiilor judiciare aprobate sau încheiate în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești înainte de 1 august 2022 sau după această dată.

Regulamentul Bruxelles IIa continuă să se aplice hotărârilor pronunțate în cadrul acțiunilor judiciare intentate, actelor autentice întocmite sau înregistrate în mod oficial și tranzacțiilor judiciare aprobate sau încheiate înainte de 1 august 2022 și care intră în domeniul de aplicare al acestui regulament. Informații suplimentare privind Regulamentul Bruxelles IIa: notificări și formulare online.

Regulamentul Bruxelles IIb se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei.

Regulamentul Bruxelles IIb stabilește care este statul membru ale cărui instanțe sunt competente să se pronunțe în materia răspunderii părintești sau în materie matrimonială, în cazul în care există un element internațional.

De asemenea, prevede că hotărârile judecătorești pronunțate într-un stat membru sunt recunoscute în celelalte state membre fără a fi necesar să se recurgă la nicio altă procedură. Toate hotărârile pronunțate într-un stat membru cu privire la răspunderea părintească și care sunt executorii în acel stat se pot executa în alte state membre fără a fi necesară o hotărâre de încuviințare a executării (exequatur).

În plus, acesta completează și consolidează Convenția de la Haga din 1980 prin specificarea unor norme privind cooperarea între statele membre în cazurile de răpire a copiilor de către unul dintre părinți.

Fiecare stat membru desemnează cel puțin o autoritate centrală care să asiste la aplicarea Regulamentului Bruxelles IIb.

Regulamentul Bruxelles IIb prevede nouă formulare-tip. Notificările efectuate de statele membre cu privire la Regulamentul Bruxelles IIb sunt disponibile aici.