Skip to main content

Brüsszel IIb. rendelet – Formanyomtatványok a házassági és a szülői felelősségi ügyekben

A Tanács (EU) 2019/1111 rendelete (2019. június 25.) a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről. 

Az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet (Brüsszel IIb. rendelet) 2022. augusztus 1-jétől a 2201/2003/EK rendelet (Brüsszel IIa. rendelet) helyébe lépett. Ez az új rendelet kizárólag a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó ügyekben 2022. augusztus 1-jén vagy azt követően indított eljárásokra, az alaki követelményeknek megfelelően kiállított, illetve nyilvántartásba vett közokiratokra és jóváhagyott vagy megkötött perbeli egyezségekre alkalmazandó.

Továbbra is Brüsszel IIa. rendelet alkalmazandó azokra a 2022. augusztus 1. előtt indított jogi eljárásokban hozott határozatokra, az alaki követelményeknek megfelelően az említett napot megelőzően kiállított vagy nyilvántartásba vett közokiratokra és az említett napot megelőzően jóváhagyott vagy megkötött perbeli egyezségekre, amelyek e rendelet hatálya alá tartoznak. További információk a Brüsszel IIa. rendeletről: értesítések és online formanyomtatványok.

A Brüsszel IIb. rendelet Dánia kivételével az Európai Unió minden tagállamában alkalmazandó.

A Brüsszel IIb. rendelet meghatározza, hogy mely tagállam rendelkezik joghatósággal a szülői felelősségi vagy a házassági ügyekben való határozathozatalra, amennyiben van nemzetközi elem.

Rendelkezik továbbá arról, hogy a valamely tagállamban hozott határozatot a többi tagállamban külön eljárás nélkül kell elismerni. A valamely tagállamban a szülői felelősségre vonatkozóan hozott és ott végrehajtható valamennyi határozatot végrehajthatóvá nyilvánítás („exequatur”) nélkül kell végrehajtani más tagállamokban.

Emellett kiegészíti és megerősíti az 1980. évi Hágai Egyezményt azáltal, hogy szabályokat határoz meg a gyermekek szülő általi jogellenes külföldre vitelének eseteiben a tagállamok közötti együttműködésre vonatkozóan.

Mindegyik tagállam kijelöl legalább egy központi hatóságot, hogy segítse a Brüsszel IIb. rendelet alkalmazását.

A Brüsszel IIb. rendelet kilenc egységesített formanyomtatványról rendelkezik. A Brüsszel IIb. rendelettel kapcsolatos tagállami értesítések itt találhatók.