Skip to main content

[sl] PRILOGA IV - POTRDILO O ODLOČBAH, KI V SKLADU S HAAŠKO KONVENCIJO IZ LETA 1980 (1) ODREJAJO VRNITEV OTROKA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO IN MOREBITNE DRUGE ZAČASNE UKREPE, VKLJUČNO Z ZAŠČITNIMI UKREPI, SPREJETE V SKLADU S ČLENOM 27(5) UREDBE

  • Current Začetek
  • Korak 2
  • Korak 3
  • Korak 4
  • Korak 5
  • Korak 6
  • Korak 7
  • Complete

PRILOGA IV

POTRDILO O ODLOČBAH, KI V SKLADU S HAAŠKO KONVENCIJO IZ LETA 1980 (1) ODREJAJO VRNITEV OTROKA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO IN MOREBITNE DRUGE ZAČASNE UKREPE, VKLJUČNO Z ZAŠČITNIMI UKREPI, SPREJETE V SKLADU S ČLENOM 27(5) UREDBE

(Točka (c) člena 36(1) Uredbe Sveta (EU) št. 2019/1111 (2))

POMEMBNO

To potrdilo na podlagi zahtevka stranke izda sodišče v državi članici izvora odločbe o vrnitvi, o katerem je bila Komisija obveščena v skladu s členom 103 Uredbe, kadar mora biti odločba o vrnitvi zaradi novega protipravnega odvzema otroka, potem ko je bila odrejena vrnitev, izvršena v drugi državi članici ali kadar odločba o vrnitvi vsebuje začasni ukrep, vključno z zaščitnim ukrepom, na podlagi člena 27(5) Uredbe, da bi otroka zaščitili pred resno nevarnostjo iz točke (b) člena 13(1) Haaške konvencije iz leta 1980.

1.   DRŽAVA ČLANICA IZVORA ODLOČBE, KI ODREJA VRNITEV OTROKA* (3)
1.   DRŽAVA ČLANICA IZVORA ODLOČBE, KI ODREJA VRNITEV OTROKA* (3)

2.   SODIŠČE, KI IZDAJA POTRDILO*

2.3 Tel./faks/e-naslov*

3.   SODIŠČE, KI JE IZDALO ODLOČBO (če ni isto)

4.   ODLOČBA*

Shrani osnutekNaloži osnutek