Skip to main content

[ro] ANEXA II - CERTIFICAT PRIVIND HOTĂRÂRILE ÎN MATERIE MATRIMONIALĂ

  • Current Start
  • Etapa 2
  • Etapa 3
  • Etapa 4
  • Complete

ANEXA II

 

CERTIFICAT PRIVIND HOTĂRÂRILE ÎN MATERIE MATRIMONIALĂ

[Articolul 36 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (1)]

IMPORTANT

A se elibera, la cererea unei părți, în ceea ce privește o hotărâre de divorț, de separare de drept sau de anulare a căsătoriei, de către instanța unui stat membru de origine, astfel cum a fost comunicată Comisiei în temeiul articolului 103 din regulament.

1.   STATUL MEMBRU DE ORIGINE* (2)

2.   INSTANȚA CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL*

2.3. Telefon/Fax/Adresa electronică*

3.   INSTANȚA CARE A PRONUNȚAT HOTĂRÂREA (dacă este diferită)

4.   HOTĂRÂREA*

4.3.   Tipul hotărârii*
4.3.   Tipul hotărârii*