Skip to main content

[ro] ANEXA VI - CERTIFICAT REFERITOR LA ANUMITE HOTĂRÂRI PRIVIND SOLUȚIONAREA PE FOND A CHESTIUNII ÎNCREDINȚĂRII COPILULUI, PRONUNȚATE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 29 ALINEATUL (6) DIN REGULAMENT ȘI CARE IMPLICĂ ÎNAPOIEREA COPILULUI

  • Current Start
  • Etapa 2
  • Etapa 3
  • Etapa 4
  • Etapa 5
  • Etapa 6
  • Etapa 7
  • Complete

ANEXA VI

 

CERTIFICAT REFERITOR LA ANUMITE HOTĂRÂRI PRIVIND SOLUȚIONAREA PE FOND A CHESTIUNII ÎNCREDINȚĂRII COPILULUI, PRONUNȚATE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 29 ALINEATUL (6) DIN REGULAMENT ȘI CARE IMPLICĂ ÎNAPOIEREA COPILULUI

[articolul 29 alineatul (6), articolul 42 alineatul (1) litera (b) și articolul 47 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (1)]

IMPORTANT

A se elibera, la cererea unei părți, de instanța care a pronunțat hotărârea în temeiul articolului 29 alineatul (6), în măsura în care această hotărâre implică înapoierea copilului și numai dacă sunt îndeplinite condițiile de la articolul 47 alineatele (3) și (4) din regulament, după cum se indică la punctele 11-15. În caz contrar, se utilizează anexa III din regulament.

1.   STATUL MEMBRU DE ORIGINE* (2)

2.   INSTANȚA CARE A PRONUNȚAT HOTĂRÂREA ȘI ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL*

2.3. Telefon/Fax/Adresa electronică*

3.   HOTĂRÂREA*