Skip to main content

[ro] ANEXA IV - CERTIFICAT PRIVIND HOTĂRÂRILE PRIN CARE SE DISPUNE ÎNAPOIEREA UNUI COPIL ÎN ALT STAT MEMBRU ÎN TEMEIUL CONVENȚIEI DE LA HAGA DIN 1980 (1) ȘI ORICE MĂSURĂ PROVIZORIE, INCLUSIV ASIGURĂTORIE, LUATĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 27 ALINEATUL (5) DIN REGULAMENT, CARE ÎNSOȚEȘTE RESPECTIVELE HOTĂRÂRI

  • Current Start
  • Etapa 2
  • Etapa 3
  • Etapa 4
  • Etapa 5
  • Etapa 6
  • Etapa 7
  • Complete

ANEXA IV

CERTIFICAT PRIVIND HOTĂRÂRILE PRIN CARE SE DISPUNE ÎNAPOIEREA UNUI COPIL ÎN ALT STAT MEMBRU ÎN TEMEIUL CONVENȚIEI DE LA HAGA DIN 1980 (1) ȘI ORICE MĂSURĂ PROVIZORIE, INCLUSIV ASIGURĂTORIE, LUATĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 27 ALINEATUL (5) DIN REGULAMENT, CARE ÎNSOȚEȘTE RESPECTIVELE HOTĂRÂRI

[Articolul 36 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (2)]

IMPORTANT

A se elibera, la cererea unei părți, de instanța dintr-un stat membru de origine al unei hotărâri de înapoiere, comunicată Comisiei în conformitate cu articolul 103 din regulament, în cazul în care hotărârea prin care se dispune înapoierea trebuie să fie executată în alt stat membru ca urmare a unei noi răpiri a copilului (copiilor) după ce a fost dispusă înapoierea sau în cazul în care hotărârea prin care se dispune înapoierea conține o măsură provizorie, inclusiv asiguratorie, întemeiată pe articolul 27 alineatul (5) din regulament, pentru a proteja copilul împotriva riscului grav menționat la articolul 13 alineatul (1) litera (b) din Convenția de la Haga din 1980.

1.   STATUL MEMBRU DE ORIGINE AL HOTĂRÂRII PRIN CARE SE DISPUNE ÎNAPOIEREA COPILULUI (COPIILOR)* (3)
1.   STATUL MEMBRU DE ORIGINE AL HOTĂRÂRII PRIN CARE SE DISPUNE ÎNAPOIEREA COPILULUI (COPIILOR)* (3)

2.   INSTANȚA CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL*

2.3. Telefon/Fax/Adresa electronică*

3.   INSTANȚA CARE A PRONUNȚAT HOTĂRÂREA (dacă este diferită)

4.   HOTĂRÂREA*