Skip to main content

[ro] ANEXA III - CERTIFICAT PRIVIND HOTĂRÂRILE ÎN MATERIA RĂSPUNDERII PĂRINTEȘTI

ANEXA III

CERTIFICAT PRIVIND HOTĂRÂRILE ÎN MATERIA RĂSPUNDERII PĂRINTEȘTI

[Articolul 36 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (1)]

IMPORTANT A se elibera, la cererea unei părți, în ceea ce privește o hotărâre în materia răspunderii părintești, de către instanța unui stat membru de origine, astfel cum a fost comunicată Comisiei în temeiul articolului 103 din regulament.

1.   STATUL MEMBRU DE ORIGINE* (2)
1.   STATUL MEMBRU DE ORIGINE* (2)
2.   INSTANȚA CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL*

2.3. Telefon/Fax/Adresa electronică*

3.   INSTANȚA CARE A PRONUNȚAT HOTĂRÂREA (dacă este diferită)

4.   HOTĂRÂREA*