Skip to main content

[ro] ANEXA V - CERTIFICAT PRIVIND ANUMITE HOTĂRÂRI PRIN CARE SE ACORDĂ DREPTUL DE VIZITĂ

  • Current Start
  • Etapa 2
  • Etapa 3
  • Etapa 4
  • Etapa 5
  • Etapa 6
  • Complete

ANEXA V

CERTIFICAT PRIVIND ANUMITE HOTĂRÂRI PRIN CARE SE ACORDĂ DREPTUL DE VIZITĂ

[Articolul 42 alineatul (1) litera (a) și articolul 47 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (1)]

[Articolul 42 alineatul litera (a) și articolul 47 alineatul litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului ]

IMPORTANT A se elibera, la cererea unei părți, de instanța care a pronunțat hotărârea numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 47 alineatul (3) din regulament, astfel cum se menționează la punctele 11-14. În caz contrar, se utilizează anexa III din regulament.

1.   STATUL MEMBRU DE ORIGINE* (2)

2.   INSTANȚA CARE A PRONUNȚAT HOTĂRÂREA ȘI ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL*

2.3. Telefon/Fax/Adresa electronică*

3.   HOTĂRÂREA*