Skip to main content

[ro] ANEXA VIII - CERTIFICAT PRIVIND UN ACT AUTENTIC SAU UN ACORD PRIVIND DIVORȚUL ORI SEPARAREA DE DREPT

  • Current Start
  • Etapa 2
  • Etapa 3
  • Complete

ANEXA VIII

CERTIFICAT PRIVIND UN ACT AUTENTIC SAU UN ACORD PRIVIND DIVORȚUL ORI SEPARAREA DE DREPT

[Articolul 66 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (1)]

IMPORTANT

A se elibera, la cererea unei părți, numai dacă statul membru care a delegat autorității publice sau altei autorități competența de a întocmi sau de a înregistra în mod formal actul autentic sau de a înregistra acordul este competent în temeiul capitolului II secțiunea 1 din regulament, astfel cum se menționează la punctul 2, și actul autentic sau acordul are efecte juridice obligatorii în statul membru respectiv, astfel cum se menționează la punctul 7.5 sau 8.4.

1.   STATUL MEMBRU DE ORIGINE* (2)
2.   STATUL MEMBRU DE ORIGINE ESTE COMPETENT ÎN TEMEIUL CAPITOLULUI II SECȚIUNEA 1 DIN REGULAMENT*

3.   INSTANȚA SAU AUTORITATEA COMPETENTĂ CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL*

3.3. Telefon/Fax/Adresa electronică*

4.   NATURA ACTULUI*
4.   NATURA ACTULUI*
5.   OBIECTUL ACTULUI AUTENTIC SAU AL ACORDULUI*
5.   OBIECTUL ACTULUI AUTENTIC SAU AL ACORDULUI*