Skip to main content

[hu] L. FORMANYOMTATVÁNY - KÖZVETLEN BIZONYÍTÁSFELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM

  • Current Indítás
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Complete

L. FORMANYOMTATVÁNY

  

KÖZVETLEN BIZONYÍTÁSFELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (1) 19. és 20. cikke))

a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) 19. és 20. cikke) (HL 405, 2020.12.2., 1. o.)

3. Megkereső bíróság

3.2. Cím:

4. A megkeresett állam központi szerve/hatáskörrel rendelkező hatósága

Illetékes bíróság/hatóság kiválasztása

4.2. Cím:

Piszkozat mentésePiszkozat betöltése