Skip to main content

[hu] M. FORMANYOMTATVÁNY - TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI SZERVTŐL/HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ HATÓSÁGTÓL A KÖZVETLEN BIZONYÍTÁSFELVÉTELRŐL

  • Current Indítás
  • Step 2
  • Complete

M. FORMANYOMTATVÁNY

  

TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI SZERVTŐL/HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ HATÓSÁGTÓL A KÖZVETLEN BIZONYÍTÁSFELVÉTELRŐL
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (1) 19. cikke))

a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) 19. cikke) (HL 405, 2020.12.2., 1. o.)

4. Központi szerv/hatáskörrel rendelkező hatóság

Illetékes bíróság/hatóság kiválasztása

4.2. Cím:

Piszkozat mentésePiszkozat betöltése