Skip to main content

[hu] K. FORMANYOMTATVÁNY - TÁJÉKOZTATÁS A BIZONYÍTÁSFELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM TELJESÍTÉSÉRŐL

  • Current Indítás
  • Step 2
  • Complete

K. FORMANYOMTATVÁNY

  

TÁJÉKOZTATÁS A BIZONYÍTÁSFELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM TELJESÍTÉSÉRŐL
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (1) 16. és 18. cikke))

a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) 16. és 18. cikke) (HL 405, 2020.12.2., 1. o.)

Piszkozat mentésePiszkozat betöltése