Skip to main content

[hu] B. FORMANYOMTATVÁNY - A BIZONYÍTÁSFELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM ÁTVÉTELÉNEK IGAZOLÁSA

  • Current Indítás
  • Step 2
  • Complete

B. FORMANYOMTATVÁNY

A BIZONYÍTÁSFELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM ÁTVÉTELÉNEK IGAZOLÁSA
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (1) 9. cikkének (1) bekezdése))

a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) 9. cikkének (1) bekezdése) (HL 405, 2020.12.2., 1. o.)

Piszkozat mentésePiszkozat betöltése