Skip to main content

[hu] F. FORMANYOMTATVÁNY - A KÉSEDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK IRÁNTI KÉRELEM

  • Current Indítás
  • Step 2
  • Complete

F. FORMANYOMTATVÁNY 1

A KÉSEDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK IRÁNTI KÉRELEM
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (2) 12. cikkének (1) bekezdése és 19. cikkének (4) bekezdése))

a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) 12. cikkének (1) bekezdése és 19. cikkének (4) bekezdése) (HL 405, 2020.12.2., 1. o.)

A KÖVETKEZŐ BIZONYÍTÁSFELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM ELKÜLDÉSRE KERÜLT, DE A BIZONYÍTÁSFELVÉTEL EREDMÉNYÉVEL KAPCSOLATBAN NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE INFORMÁCIÓ

Piszkozat mentésePiszkozat betöltése