Skip to main content

[hu] IV. MELLÉKLET - A GYERMEKNEK EGY MÁSIK TAGÁLLAMBA VALÓ VISSZAVITELÉT AZ 1980. ÉVI HÁGAI EGYEZMÉNY (1) ALAPJÁN ELRENDELŐ HATÁROZATOKRA ÉS AZ AZOKAT KÍSÉRŐ, A RENDELET 27. CIKKE (5) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN HOZOTT IDEIGLENES INTÉZKEDÉSEKRE ‒ IDEÉRTVE A VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKET ‒ VONATKOZÓ TANÚSÍTVÁNY

  • Current Indítás
  • 2 Lépés
  • 3 Lépés
  • 4 Lépés
  • 5 Lépés
  • 6 Lépés
  • 7 Lépés
  • Complete

IV. MELLÉKLET

A GYERMEKNEK EGY MÁSIK TAGÁLLAMBA VALÓ VISSZAVITELÉT AZ 1980. ÉVI HÁGAI EGYEZMÉNY (1) ALAPJÁN ELRENDELŐ HATÁROZATOKRA ÉS AZ AZOKAT KÍSÉRŐ, A RENDELET 27. CIKKE (5) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN HOZOTT IDEIGLENES INTÉZKEDÉSEKRE ‒ IDEÉRTVE A VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKET ‒ VONATKOZÓ TANÚSÍTVÁNY

(Az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet (2) 36. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

FONTOS!

Ezt a tanúsítványt valamely fél kérelmére a visszaviteli határozat eredeti eljárásának helye szerinti tagállamnak – a Bizottság számára a rendelet 103. cikke szerint bejelentett – bírósága állítja ki abban az esetben, ha a visszaviteli határozatot egy másik tagállamban kell végrehajtani a gyermek(ek) visszavitel elrendelése utáni újabb jogellenes elvitele miatt, vagy ha a visszaviteli határozat a rendelet 27. cikkének (5) bekezdésén alapuló ideiglenes intézkedést ‒ ideértve a védelmi intézkedést ‒ tartalmaz annak érdekében, hogy megvédje a gyermeket az 1980. évi Hágai Egyezmény 13. cikke első bekezdésének b) pontjában említett súlyos kockázattól.

1.   AZ EREDETI ELJÁRÁS HELYE SZERINTI TAGÁLLAM, AMELY A GYERMEK(EK) VISSZAVITELÉT ELRENDELŐ HATÁROZATOT HOZTA* (3)
1.   AZ EREDETI ELJÁRÁS HELYE SZERINTI TAGÁLLAM, AMELY A GYERMEK(EK) VISSZAVITELÉT ELRENDELŐ HATÁROZATOT HOZTA* (3)

2.   A TANÚSÍTVÁNYT KIÁLLÍTÓ BÍRÓSÁG*

2.3. Telefon/fax/e-mail:*

3.   AZ A BÍRÓSÁG, AMELY A HATÁROZATOT HOZTA (ha eltér)

4.   HATÁROZAT*

Piszkozat mentésePiszkozat betöltése