Skip to main content

[hu] VIII. MELLÉKLET - A HÁZASSÁG FELBONTÁSÁVAL VAGY A KÜLÖNVÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KÖZOKIRATRA VAGY MEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ TANÚSÍTVÁNY

  • Current Indítás
  • 2 Lépés
  • 3 Lépés
  • Complete

VIII. MELLÉKLET

A HÁZASSÁG FELBONTÁSÁVAL VAGY A KÜLÖNVÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KÖZOKIRATRA VAGY MEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ TANÚSÍTVÁNY

(Az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet (1) 66. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

FONTOS!

Csak akkor állítható ki, valamely fél kérelmére, ha a tagállam, amely felhatalmazta az adott hatóságot vagy egyéb, hatósági tevékenységet végző szervet arra, hogy a közokiratot az alaki követelményeknek megfelelően kiállítsa vagy nyilvántartásba vegye, illetve a megállapodást nyilvántartásba vegye, e rendelet II. fejezetének 1. szakasza értelmében joghatósággal rendelkezett a 2. pontban megjelöltek szerint, és az adott közokirat vagy megállapodás az adott tagállamban jogilag kötelező erővel bír, a 7.5. és 8.4. pontban megjelöltek szerint.

1.   AZ EREDETI ELJÁRÁS HELYE SZERINTI TAGÁLLAM* (2)
2.   AZ EREDETI ELJÁRÁS HELYE SZERINTI TAGÁLLAM A RENDELET II. FEJEZETÉNEK 1. SZAKASZA ÉRTELMÉBEN JOGHATÓSÁGGAL RENDELKEZETT*

3.   A TANÚSÍTVÁNYT KIÁLLÍTÓ BÍRÓSÁG VAGY ILLETÉKES HATÓSÁG*

3.3. Telefon/fax/e-mail:*

4.   AZ IRAT JELLEGE*
4.   AZ IRAT JELLEGE*
5.   A KÖZOKIRAT VAGY MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA*
5.   A KÖZOKIRAT VAGY MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA*
Piszkozat mentésePiszkozat betöltése