Skip to main content

[hu] IX. MELLÉKLET - A SZÜLŐI FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ KÖZOKIRATRA VAGY MEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ TANÚSÍTVÁNY

  • Current Indítás
  • 2 Lépés
  • 3 Lépés
  • 4 Lépés
  • 5 Lépés
  • Complete

IX. MELLÉKLET

A SZÜLŐI FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ KÖZOKIRATRA VAGY MEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ TANÚSÍTVÁNY

(Az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet (1) 66. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

FONTOS!

Csak akkor állítható ki, valamely fél kérelmére, ha a tagállam, amely felhatalmazta az adott hatóságot vagy egyéb, hatósági tevékenységet végző szervet arra, hogy a közokiratot az alaki követelményeknek megfelelően kiállítsa vagy nyilvántartásba vegye, illetve a megállapodást nyilvántartásba vegye, a rendelet II. fejezetének 2. szakasza értelmében joghatósággal rendelkezett a 2. pontban megjelöltek szerint, és a közokirat vagy a megállapodás az adott tagállamban jogilag kötelező erővel bír, a 12.5. és a 13.4. pontban megjelöltek szerint. A tanúsítvány nem állítható ki, ha arra utaló jelek vannak, hogy a közokirat vagy a megállapodás tartalma ellentétes a gyermek mindenek felett álló érdekével.

1.   AZ EREDETI ELJÁRÁS HELYE SZERINTI TAGÁLLAM* (2)

2.   AZ EREDETI ELJÁRÁS HELYE SZERINTI TAGÁLLAM A RENDELET II. FEJEZETÉNEK 2. SZAKASZA ÉRTELMÉBEN JOGHATÓSÁGGAL RENDELKEZETT*

3.   A TANÚSÍTVÁNYT KIÁLLÍTÓ BÍRÓSÁG VAGY ILLETÉKES HATÓSÁG*

3.3. Telefon/fax/e-mail:*

4.   AZ IRAT JELLEGE*
4.   AZ IRAT JELLEGE*
Piszkozat mentésePiszkozat betöltése