Skip to main content

[hu] V. MELLÉKLET - A KAPCSOLATTARTÁSI JOGOT BIZTOSÍTÓ EGYES HATÁROZATOKRA VONATKOZÓ TANÚSÍTVÁNY

  • Current Indítás
  • 2 Lépés
  • 3 Lépés
  • 4 Lépés
  • 5 Lépés
  • 6 Lépés
  • Complete

V. MELLÉKLET

A KAPCSOLATTARTÁSI JOGOT BIZTOSÍTÓ EGYES HATÁROZATOKRA VONATKOZÓ TANÚSÍTVÁNY

(Az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet (1) 42. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 47. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

(Az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet  42. cikke bekezdésének a) pontja és 47. cikke bekezdésének a) pontja)

FONTOS! Ezt a tanúsítványt a határozatot meghozó bíróság valamely fél kérelmére csak abban az esetben állítja ki, ha teljesülnek a rendelet 47. cikkének (3) bekezdése szerinti, a 11–14. pontban foglalt feltételek. Ellenkező esetben a rendelet III. melléklete használandó.

1.   AZ EREDETI ELJÁRÁS HELYE SZERINTI TAGÁLLAM* (2)

2.   A BÍRÓSÁG, AMELY A HATÁROZATOT HOZTA ÉS A TANÚSÍTVÁNYT KIBOCSÁTJA*

2.3. Telefon/fax/e-mail:*

3.   HATÁROZAT*

Piszkozat mentésePiszkozat betöltése