Skip to main content

[hr] PRILOG V - POTVRDA O ODREĐENIM ODLUKAMA KOJIMA SE ODOBRAVA PRAVO NA KONTAKT

  • Current Početak
  • Faza 2
  • Faza 3
  • Faza 4
  • Faza 5
  • Faza 6
  • Complete

PRILOG V.

POTVRDA O ODREĐENIM ODLUKAMA KOJIMA SE ODOBRAVA PRAVO NA KONTAKT

(članak 42. stavak 1. točka (a) i članak 47. stavak 1. točka (a) Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 (1))

(članak 42. stavak 1. točka (a) i članak 47. stavak 1. točka (a) Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 )

VAŽNO Potvrdu izdaje, na zahtjev stranke, sud koji je donio odluku samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 47. stavka 3. Uredbe, kako je navedeno u točkama od 11. do 14.. U suprotnom potrebno je koristiti se Prilogom III. Uredbi

1.   DRŽAVA ČLANICA PODRIJETLA* (2)

2.   SUD KOJI JE DONIO ODLUKU I IZDAJE POTVRDU*

2.3. Telefon / telefaks / e-pošta*

3.   ODLUKA*

Spremi nacrt obrascaUčitaj nacrt