Skip to main content

[hr] PRILOG III - POTVRDA O ODLUKAMA U STVARIMA POVEZANIMA S RODITELJSKOM ODGOVORNOŠĆU

PRILOG III

POTVRDA O ODLUKAMA U STVARIMA POVEZANIMA S RODITELJSKOM ODGOVORNOŠĆU

(članak 36. stavak 1. točka (b) Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 (1)

VAŽNO Potvrdu izdaje, na zahtjev stranke, u vezi s odlukom u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću, sud države članice podrijetla o kojem je Komisija obaviještena u skladu s člankom 103. Uredbe.

1.   DRŽAVA ČLANICA PODRIJETLA* (2)
1.   DRŽAVA ČLANICA PODRIJETLA* (2)
2.   SUD KOJI IZDAJE POTVRDU*

2.3. Telefon / telefaks / e-pošta*

3.   SUD KOJI JE DONIO ODLUKU (ako se razlikuje)

4.   ODLUKA*

Spremi nacrt obrascaUčitaj nacrt