Skip to main content

[hr] PRILOG IX - POTVRDA O AUTENTIČNOJ ISPRAVI ILI SPORAZUMU U STVARIMA POVEZANIMA S RODITELJSKOM ODGOVORNOŠĆU

  • Current Početak
  • Faza 2
  • Faza 3
  • Faza 4
  • Faza 5
  • Complete

PRILOG IX.

POTVRDA O AUTENTIČNOJ ISPRAVI ILI SPORAZUMU U STVARIMA POVEZANIMA S RODITELJSKOM ODGOVORNOŠĆU

(članak 66. stavak 1. točka (b) Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 (1))

VAŽNO

Potvrda se izdaje, na zahtjev stranke, samo ako je država članica koja je ovlastila javno tijelo ili drugo tijelo da formalno sastavi ili u registar upiše autentičnu ispravu ili da u registar upiše sporazum bila nadležna na temelju poglavlja II. odjeljka 2. Uredbe, kako je navedeno u točki 2., i ako autentična isprava ili sporazum ima obvezujući pravni učinak u toj državi članici, kako je navedeno u točki 12.5. ili 13.4. Potvrda se ne smije izdati ako ima naznaka da je sadržaj autentične isprave ili sporazuma protivan interesima djeteta.

1.   DRŽAVA ČLANICA PODRIJETLA* (2)

2.   DRŽAVA ČLANICA PODRIJETLA BILA JE NADLEŽNA NA TEMELJU POGLAVLJA II. ODJELJKA 2. UREDBE*

3.   SUD ILI NADLEŽNO TIJELO KOJE IZDAJE POTVRDU*

3.3. Telefon / telefaks / e-pošta*

4.   VRSTA ISPRAVE*
4.   VRSTA ISPRAVE*
Spremi nacrt obrascaUčitaj nacrt