Skip to main content

[ro] FORMULARUL L. INFORMAREA DESTINATARULUI CU PRIVIRE LA DREPTUL DE A REFUZA SĂ ACCEPTE UN ACT

FORMULARUL L

  

INFORMAREA DESTINATARULUI CU PRIVIRE LA DREPTUL DE A REFUZA SĂ ACCEPTE UN ACT
(Articolul 12 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)(1)]

Articolul 12 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)(JO L 405, 2.12.2020, p. 40.)

I.   INFORMAȚII PENTRU DESTINATAR

Actul anexat este notificat sau comunicat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/1784.
Puteți refuza să acceptați actul anexat în cazul în care acesta nu este redactat sau însoțit de o traducere într-una dintre limbile pe care le înțelegeți sau în limba oficială sau una dintre limbile oficiale ale locului de notificare sau de comunicare.
Dacă doriți să vă exercitați acest drept, trebuie să refuzați primirea actului în momentul notificării sau comunicării, transmițând acest lucru direct persoanei care notifică sau comunică actul, sau în termen de două săptămâni de la momentul notificării sau al comunicării, returnând la adresa indicată mai jos prezentul formular completat de dumneavoastră sau o declarație scrisă în care se indică faptul că refuzați să acceptați actul anexat din cauza limbii în care este redactat.
Vă rugăm să aveți în vedere că, în cazul în care refuzați să acceptați actul anexat, însă instanța sau autoritatea sesizată în cauză în cursul căreia a devenit necesară notificarea sau comunicarea decide ulterior că refuzul nu a fost justificat, aceasta poate da curs consecințelor juridice prevăzute de dreptul statului membru al instanței, cum ar fi considerarea notificării sau a comunicării ca fiind efectuată în mod valabil în cazul unui refuz nejustificat.

II.   ADRESA LA CARE AR TREBUI SĂ FIE RETURNAT FORMULARUL (2):

II.   ADRESA LA CARE AR TREBUI SĂ FIE RETURNAT FORMULARUL (2):

2. Adresă:

III.   DECLARAȚIA DESTINATARULUI: (3):

Refuz să accept actul deoarece acesta nu este redactat sau însoțit de o traducere în una dintre limbile pe care le înțeleg sau în limba oficială sau una dintre limbile oficiale ale locului de notificare sau de comunicare.

Înțeleg următoarea (următoarele) limbă (limbi):

Nu uitați să semnați și să ștampilați (dacă este cazul) formularul după ce l-ați imprimat.

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

Formular PDF


(1) JO L 405, 2.12.2020, p. 40

(2) Se completează de autoritatea care efectuează notificarea sau comunicarea.

(*) Rubrică facultativă.

(3) Se completează și se semnează de destinatar.