[mt] FORMOLA L. INFORMAZZJONI LID-DESTINATARJU DWAR ID-DRITT LI JIRRIFJUTA LI JAĊĊETTA DOKUMENT

 
1 Start 2 Complete

FORMOLA L

  

INFORMAZZJONI LID-DESTINATARJU DWAR ID-DRITT LI JIRRIFJUTA LI JAĊĊETTA DOKUMENT
(Artikolu 12(2) u (3) tar-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (1))

Artikolu 12(2) u (3) tar-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (ĠU 405, 2.12.2020, p. 40.)

I.   INFORMAZZJONI LID-DESTINATARJU

Id-dokument mehmuż huwa notifikat f’konformità mar-Regolament (UE) 2020/. Inti tista’ tirrifjuta li taċċetta d-dokument mehmuż jekk dan mhux miktub b’lingwa li tifhem jew mhux akkumpanjat minn traduzzjoni b’waħda mil-lingwi li tifhem jew bil-lingwa uffiċjali jew b’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post tan-notifika. Jekk tixtieq teżerċita dan id-dritt, għandek tirrifjuta li taċċetta d-dokument fil-mument li ssir in-notifika direttament mal-persuna li tinnotifikak bid-dokument jew billi, fi żmien ġimagħtejn min-notifika, tirritorna fl-indirizz indikat hawn taħt, din il-formola mimlija minnek jew dikjarazzjoni bil-miktub li tindika li tirrifjuta li taċċetta d-dokument mehmuż minħabba l-lingwa li fiha ġie ppreżentat. Jekk jogħġbok ħu nota tal-fatt li jekk tirrifjuta li taċċetta d-dokument mehmuż iżda l-qorti jew l-awtorità vestita bil-proċedimenti legali, li matulhom n-notifika tkun saret neċessarja, sussegwentement tiddeċiedi li r-rifjut ma kienx ġustifikat, hija tista’ tapplika konsegwenzi legali previsti mil-liġi tal-forum tal-Istat Membru, bħal pereżempju tqis in-notifika bħala valida, għal rifjuti mhux ġustifikati.

II.   INDIRIZZ FEJN GĦANDHA TINTBAGĦAT LURA L-FORMOLA (2):

II.   INDIRIZZ FEJN GĦANDHA TINTBAGĦAT LURA L-FORMOLA:

2. Indirizz:

III.   DIKJARAZZJONI TAD-DESTINATARJU: (3):

Jien nirrifjuta li naċċetta d-dokument għaliex mhux miktub b’lingwa li nifhem jew akkumpanjat bi traduzzjoni b’lingwa li nifhem jew bil-lingwa uffiċjali jew b’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post tan-notifika.

List of options for Jien nifhem bil-lingwa/lingwi li ġejja/ġejjin:

Jekk jogħġbok tinsiex tiffirma u tittimbra (jekk disponibbli) din il-formola wara li tiġi stampata.

Firma u/jew timbru jew firma elettronika u/jew siġill elettroniku:

Formola fil-format PDF


(1)ĠU 405, 2.12.2020, p. 40

(2)Għandha timtela mill-awtorità li twettaq in-notifika.

(*)Dan il-punt mhux obbligatorju.

(3)Għandha timtela u tiġi ffirmata mid-destinatarju.

Download the blank form Illowdja l-abbozz