Skip to main content

[sl] OBRAZEC L. OBVESTILO NASLOVNIKU GLEDE PRAVICE DO ZAVRNITVE SPREJEMA PISANJA

OBRAZEC L

  

OBVESTILO NASLOVNIKU GLEDE PRAVICE DO ZAVRNITVE SPREJEMA PISANJA
(člen 12(2) in (3) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (1))

člen 12(2) in (3) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (UL L 405, 2.12.2020, str. 40.)

I.   INFORMACIJE NASLOVNIKU

Priloženo pisanje se vroča v skladu z Uredbo (EU) 2020/1784.
Sprejem priloženega pisanja lahko zavrnete, če ni sestavljeno v jeziku, ki ga razumete, ali v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja vročanja oziroma mu ni priložen prevod v enega od teh jezikov.
Če želite uveljaviti to pravico, morate zavrniti sprejem pisanja v trenutku vročanja, in sicer neposredno pri osebi, ki pisanje vroča, ali v dveh tednih od vročitve, tako da na spodaj navedeni naslov pošljete ta izpolnjeni obrazec ali pisno izjavo, v kateri navedete, da zavračate sprejem priloženega pisanja zaradi jezika, v katerem je sestavljeno.
Opozarjamo vas, da lahko sodišče ali organ, pred katerim teče sodni postopek, v okviru katerega je bilo treba priloženo pisanje vročiti, kljub vaši zavrnitvi sprejema priloženega pisanja naknadno odloči, da zavrnitev ni bila utemeljena, in odredi pravne posledice, ki jih v primeru neutemeljene zavrnitve določa pravo države sodišča, na primer razglasi, da je bilo vročanje veljavno.

II.   NASLOV, NA KATEREGA JE TREBA VRNITI OBRAZEC (2):

II.   NASLOV, NA KATEREGA JE TREBA VRNITI OBRAZEC (2):

2. Naslov:

III.   IZJAVA NASLOVNIKA: (3):

Zavračam sprejem pisanja, ker ni sestavljeno v jeziku, ki ga razumem, ali v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja vročanja oziroma mu ni priložen prevod v enega od teh jezikov.

Razumem naslednje jezike:

Prosimo, ne pozabite podpisati in (če je mogoče) žigosati obrazca, potem ko ste ga natisnili.

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

Format PDF


(1) UL L 405, 2.12.2020, str. 40.

(2) Izpolni organ, ki opravlja vročanje

(*) Ni obvezno.

(3) Izpolni in podpiše naslovnik

Shrani osnutek Naloži osnutek