Skip to main content

[el] ΕΝΤΥΠΟ ΙΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ Ή ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΙΒ

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ Ή ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗ
(Άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2020, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων (1))

Άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2020, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων) ] (ΕΕ 405 της 2.12.2020, σ. 1)

I.   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

Το συνημμένο έγγραφο σας επιδίδεται ή κοινοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784. Έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε τη συνημμένη προς επίδοση ή κοινοποίηση πράξη εφόσον δεν είναι συνταγμένη ή δεν συνοδεύεται από μετάφραση σε γλώσσα την οποία κατανοείτε ή στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του τόπου επίδοσης ή κοινοποίησης. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, πρέπει είτε να δηλώσετε την άρνηση παραλαβής κατά τη χρονική στιγμή της επίδοσης ή κοινοποίησης απευθείας στο πρόσωπο που επιδίδει ή κοινοποιεί την πράξη, είτε, εντός δύο εβδομάδων από την επίδοση ή κοινοποίηση, να επιστρέψετε στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω, το παρόν έντυπο συμπληρωμένο από εσάς ή γραπτή δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι αρνείστε τη συνημμένη προς επίδοση ή κοινοποίηση πράξη λόγω της γλώσσας στην οποία έχει συνταχθεί. Σημειωτέον ότι σε περίπτωση που αρνηθείτε τη συνημμένη προς επίδοση ή κοινοποίηση πράξη αλλά το δικαστήριο ή η αρχή που επιλαμβάνεται των δικαστικών διαδικασιών, στο πλαίσιο των οποίων κατέστη αναγκαία η επίδοση ή κοινοποίηση, αποφασίσει στη συνέχεια ότι η άρνηση δεν ήταν δικαιολογημένη, δύναται να επιβάλει τις έννομες συνέπειες που προβλέπονται για αδικαιολόγητη άρνηση πράξης από το δίκαιο του κράτους μέλους του δικάζοντος δικαστηρίου, όπως να θεωρήσει ότι η επίδοση ή κοινοποίηση έλαβε χώρα.

II.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ:

II.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ (2):

2. Διεύθυνση:

III.   ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (3):

Αρνούμαι να παραλάβω την πράξη διότι δεν είναι συνταγμένη ή δεν συνοδεύεται από μετάφραση σε γλώσσα την οποία κατανοώ ή στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του τόπου επίδοσης ή κοινοποίησης.

Κατανοώ την/τις ακόλουθη/ες γλώσσα/ες:

Μην ξεχάσετε να υπογράψετε και να σφραγίσετε, ενδεχομένως, το παρόν έντυπο μετά την εκτύπωσή του.

Υπογραφή ή/και σφραγίδα ή ηλεκτρονική υπογραφή ή/και ηλεκτρονική σφραγίδα:

Έντυπο PDF


(1) ΕΕ 405 της 2.12.2020, σ. 40

(2) Να συμπληρωθεί από την αρχή που εκτελεί την επίδοση ή κοινοποίηση

(*) Το στοιχείο αυτό είναι προαιρετικό.

(3) Να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον παραλήπτη.

Αποθήκευση σχεδίου Φόρτωση σχεδίου