Skip to main content

[da] FORMULAR L. UNDERRETNING AF ADRESSATEN OM DENNES RET TIL AT NÆGTE AT MODTAGE ET DOKUMENT

FORMULAR L

  

UNDERRETNING AF ADRESSATEN OM DENNES RET TIL AT NÆGTE AT MODTAGE ET DOKUMENT
(artikel 12, stk. 2 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (1))

artikel 12, stk. 2 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

I.   UNDERRETTELSE AF ADRESSATEN

Vedlagte dokument forkyndes hermed i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/1784. De kan nægte at modtage vedlagte dokument, hvis det ikke er affattet på eller ledsaget af en oversættelse til enten et sprog, som De forstår, eller det officielle sprog eller et af de officielle sprog på forkyndelsesstedet. Hvis De ønsker at gøre brug af denne ret, skal De nægte at modtage dokumentet på tidspunktet for forkyndelsen direkte over for den person, der forkynder det, eller senest to uger efter forkyndelsen til nedenstående adresse returnere denne formular i udfyldt stand eller en skriftlig erklæring med angivelse af, at De nægter at modtage vedlagte dokument på grund af det sprog, det er affattet på. Bemærk venligst, at hvis De nægter at modtage vedlagte dokument, men den ret eller myndighed, der behandler den retssag, hvor forkyndelse blev nødvendig, senere beslutter, at nægtelsen ikke var berettiget, kan den pålægge retsvirkninger i henhold til domsstatens nationale ret, som for eksempel at anse forkyndelsen for gyldig, for ubegrundet nægtelse.

II.   ADRESSE, HVORTIL FORMULAREN SKAL RETURNERES (2):

II.   ADRESSE, HVORTIL FORMULAREN SKAL RETURNERES:

2. Adresse:

III.   ERKLÆRING FRA ADRESSATEN: (3):

Jeg nægter at modtage dokumentet, fordi det ikke er affattet på eller ledsaget af en oversættelse til et sprog, som jeg forstår, eller det officielle sprog eller et af de officielle sprog på forkyndelsesstedet.

Jeg forstår følgende sprog:

Husk venligst at underskrive og stemple (om muligt) denne formular, når den er printet ud.

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

PDF-format


(1) EUT L 405 af 2.12.2020, s. 40

(2) Udfyldes af den myndighed, der foretager forkyndelsen.

(*) Valgfrit.

(3) Udfyldes og underskrives af adressaten.

Gem udkast Upload udkast