Skip to main content

[ro] FORMULARUL K. CERTIFICAT DE EFECTUARE SAU DE NEEFECTUARE A NOTIFICĂRII SAU A COMUNICĂRII ACTELOR

FORMULARUL K

  

CERTIFICAT DE EFECTUARE SAU DE NEEFECTUARE A NOTIFICĂRII SAU A COMUNICĂRII ACTELOR
(Articolul 11 alineatul (2), articolul 12 alineatul (4) și articolul 14 din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)(1))

Articolul 11 alineatul (2), articolul 12 alineatul (4) și articolul 14 din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)(JO L 405, 2.12.2020, p. 40.)

Notificarea sau comunicarea se efectuează cât mai curând posibil. În cazul în care nu este posibilă efectuarea notificării sau a comunicării în termen de o lună de la primire, agenția de primire informează agenția de transmitere [articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1784].

Notificarea sau comunicarea se efectuează cât mai curând posibil. În cazul în care nu este posibilă efectuarea notificării sau a comunicării în termen de o lună de la primire, agenția de primire informează agenția de transmitere [articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1784].

Selectaţi una din opţiunile de mai jos

1. EFECTUAREA NOTIFICĂRII SAU A COMUNICĂRII (articolul 14)

1.2. Actul a fost:

1.2.1.1.2.2. Adresă:

1.2.1.1.2.3. Natura relației cu destinatarul:

1.2.1.2.2.2.2. Adresă:

1.2.1.2.2.2.3. Natura relației cu destinatarul:

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 11 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) 2020/1784

3. REFUZUL ACTULUI [articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1784]

4. MOTIVE PENTRU NEEFECTUAREA NOTIFICĂRII SAU A COMUNICĂRII ACTULUI

4.1.1. Au fost întreprinse demersuri pentru stabilirea adresei 3):

4.1.1. Au fost întreprinse demersuri pentru stabilirea adresei (3)

4.5. Actul este anexat prezentului certificat

Nu uitați să semnați și să ștampilați (dacă este cazul) formularul după ce l-ați imprimat.

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

Formular PDF


(1)JO L 405, 2.12.2020, p. 40.

(2)Adresa stabilită de agenția de primire în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2020/1784

(3) Această rubrică se aplică numai în ceea ce privește statele membre care acordă asistență în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2020/1784.