Skip to main content

[pl] FORMULARZ K. POŚWIADCZENIE DORĘCZENIA DOKUMENTÓW LUB POŚWIADCZENIE O NIEMOŻNOŚCI DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

FORMULARZ K

  

POŚWIADCZENIE DORĘCZENIA DOKUMENTÓW LUB POŚWIADCZENIE O NIEMOŻNOŚCI DORĘCZENIA DOKUMENTÓW
(art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 4 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (1))

art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 4 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.)

Doręczenia dokonuje się jak najszybciej. Jeżeli dokonanie doręczenia nie było możliwe w terminie miesiąca od wpływu dokumentu, jednostka przyjmująca informuje o tym jednostkę przekazującą (art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/1784).

Doręczenia dokonuje się jak najszybciej. Jeżeli dokonanie doręczenia nie było możliwe w terminie miesiąca od wpływu dokumentu, jednostka przyjmująca informuje o tym jednostkę przekazującą (art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/1784).

Proszę wybrać jedną z poniższych odpowiedzi.

1. DOKONANIE DORĘCZENIA (art. 14)

1.2. Dokument został:

1.2.1.1.2.2. adres:

1.2.1.1.2.3. charakter związku z adresatem:

1.2.1.2.2.2.2. adres:

1.2.1.2.2.2.3. charakter związku z adresatem:

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. INFORMACJA ZGODNIE Z ART. 11 UST. 2 rozporządzenia (UE) 2020/1784

3. ODMOWA PRZYJĘCIA DOKUMENTU (art. 12 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2020/1784)

4. POWÓD NIEMOŻNOŚCI DORĘCZENIA DOKUMENTU

4.1.1. Podjęto działania w celu ustalenia adresu 3:

4.1.1. Podjęto działania w celu ustalenia adresu 

4.5. Dokument jest załączony do niniejszego poświadczenia

Proszę pamiętać o podpisaniu i ostemplowaniu (jeżeli jest taka możliwość) niniejszego formularza po jego wydrukowaniu.

Podpis lub pieczęć albo podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna:

Wersja PDF


(1)Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1

(2)Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.

(2) Wypełnia organ dokonujący doręczenia.

Zapisz wersję roboczą Załaduj wersję roboczą