Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ K. POTVRZENÍ O DORUČENÍ NEBO NEDORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ

FORMULÁŘ K

  

POTVRZENÍ O DORUČENÍ NEBO NEDORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ
(čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 4 a článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (1))

čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 4 a článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.)

Doručení se provádí co nejdříve. Nebylo-li možné provést doručení ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení, přijímající subjekt o tom uvědomí odesílající subjekt (čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784)

Doručení se provádí co nejdříve. Nebylo-li možné provést doručení ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení, přijímající subjekt o tom uvědomí odesílající subjekt (čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784)

Zvolte jednu z níže uvedených možností

1. DORUČENÍ (Článek 14)

1.2. Písemnost byla:

1.2.1.1.2.2. Adresa:

1.2.1.1.2.3. Vztah k adresátovi:

1.2.1.2.2.2.2. Adresa:

1.2.1.2.2.2.3. Vztah k adresátovi:

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. INFORMACE V SOULADU S ČL. 11 ODST. 2 nařízení (EU) 2020/1784

3. ODMÍTNUTÍ PÍSEMNOSTI (čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1784)

4. DŮVOD NEDORUČENÍ PÍSEMNOSTI

4.1.1. Byly podniknuty kroky ke zjištění adresy 3):

4.1.1. Byly podniknuty kroky ke zjištění adresy 

4.5. Písemnost je přiložena k tomuto potvrzení

Formulář po vytištění nezapomeňte podepsat a orazítkovat (je-li razítko k dispozici).

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

Formulář ve formátu PDF


(1)Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1

(2)Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.

(2) Vyplní orgán provádějící doručení.

Uložit rozepsané Načíst rozepsané