Skip to main content

[nl] FORMULIER K. CERTIFICAAT VAN BETEKENING OF KENNISGEVING DAN WEL NIET-BETEKENING OF NIET-KENNISGEVING VAN STUKKEN

FORMULIER K

  

CERTIFICAAT VAN BETEKENING OF KENNISGEVING DAN WEL NIET-BETEKENING OF NIET-KENNISGEVING VAN STUKKEN
(Artikel 11, lid 2, artikel 12, lid 4, en artikel 14 van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (1))

Artikel 11, lid 2, artikel 12, lid 4, en artikel 14 van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 40.)

De betekening of kennisgeving van het stuk moet zo spoedig mogelijk geschieden. Indien de betekening of kennisgeving niet binnen een maand na ontvangst ervan heeft kunnen plaatsvinden, moet de ontvangende instantie de verzendende instantie daarvan in kennis stellen (artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2020/1784).

De betekening of kennisgeving van het stuk moet zo spoedig mogelijk geschieden. Indien de betekening of kennisgeving niet binnen een maand na ontvangst ervan heeft kunnen plaatsvinden, moet de ontvangende instantie de verzendende instantie daarvan in kennis stellen (artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2020/1784).

Kies één van onderstaande opties.

1. VOLTOOIING VAN BETEKENING OF KENNISGEVING (artikel 14)

1.2. Het stuk is

1.2.1.1.2.2. Adres:

1.2.1.1.2.3. Relatie tot de geadresseerde:

1.2.1.2.2.2.2. Adres:

1.2.1.2.2.2.3. Aard van de relatie met de geadresseerde:

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. MEDEDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 11, LID 2, VAN VERORDENING (EU) 2020/1784

3. WEIGERING VAN HET STUK (artikel 12, lid 4, van Verordening (EU) 2020/1784)

4. REDEN VOOR DE NIET-BETEKENING OF NIET-KENNISGEVING VAN HET STUK

4.1.1. Er zijn stappen ondernomen om het adres vast te stellen 3):

4.1.1. Er zijn stappen ondernomen om het adres vast te stellen 

4.5. Het stuk is bij dit certificaat gevoegd

Vergeet dit formulier na het afdrukken niet te ondertekenen en er (in voorkomend geval) uw stempel op aan te brengen.

Handtekening en/of stempel, of elektronische handtekening en/of elektronisch zegel:

PDF-formaat


(1)PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1

(2)PB L 405 van 2.12.2020, blz. 40.

(2) Moet worden ingevuld door de instantie die de betekening of kennisgeving verricht.

Voorlopige versie opslaan Voorlopige versie uploaden