Skip to main content

[mt] FORMOLA K. ĊERTIFIKAT TA’ NOTIFIKA TAD-DOKUMENT JEW TAN-NUQQAS TAGĦHA

FORMOLA K

  

ĊERTIFIKAT TA’ NOTIFIKA TAD-DOKUMENT JEW TAN-NUQQAS TAGĦHA
(Artikoli 11(2), 12(4) u 14 tar-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (1))

Artikoli 11(2), 12(4) u 14 tar-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (ĠU 405, 2.12.2020, p. 40.)

Notifika għandha titwettaq kemm jista’ jkun malajr. Jekk ma kienx possibbli li n-notifika titwettaq fi żmien xahar mir-riċevuta tad-dokument, l-aġenzija riċeventi għandha tinforma lill-aġenzija mittenti (Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2020/1784)

Service shall be effected as soon as possible. If it has not been possible to effect service within one month of receipt, the receiving agency shall inform the transmitting agency (Article 11(2) of Regulation (EU) 2020/1784)

Jekk jogħġbok agħżel waħda mill-għażliet hawn taħt

1. TLESTIJA TAN-NOTIFIKA (Artikolu 14)

1.2. Id-dokument kien

1.2.1.1.2.2. Address:

1.2.1.1.2.3. Natura tar-relazzjoni mad-destinatarju:

radio_1735
radio_1735

1.2.1.2.2.2.2. Indirizz:

1.2.1.2.2.2.3. Natura tar-relazzjoni mad-destinatarju:

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. INFORMAZZJONI F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 11(2) tar-Regolament (UE) 2020/1784

3. DOKUMENT RIFJUTAT (Artikolu 12(4) tar-Regolament (UE) 2020/1784.)

4. RAĠUNI GĦALIEX ID-DOKUMENT MA ĠIEX NOTIFIKAT

4.1.1. Ittieħdu passi biex jiġi stabbilit l-indirizz 3):

4.1.1. Ittieħdu passi biex jiġi stabbilit l-indirizz 

4.5. Id-dokument huwa anness għal dan iċ-ċertifikat

Jekk jogħġbok tinsiex tiffirma u tittimbra (jekk disponibbli) din il-formola wara li tiġi stampata.

Firma u/jew timbru jew firma elettronika u/jew siġill elettroniku:

Formola fil-format PDF


(1)ĠU 405, 2.12.2020, p. 40

(2)L-indirizz stabbilit mill-aġenzija riċeventi skont l-Artikolu 7(2)(c) tar-Regolament (UE) 2020/1784.

(3) Dan il-punt japplika biss għall-Istati Membri li jipprovdu l-assistenza f’konformità mal-Artikolu 7(2)(c) tar-Regolament (UE) 2020/1784.

Issejvja l-abbozz Illowdja l-abbozz