Skip to main content

[el] ΕΝΤΥΠΟ ΙΑ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΙΑ

  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
(Άρθρα 11 παράγραφος 2, 12 παράγραφος 4 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2020, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων) (1))

Άρθρα 11 παράγραφος 2, 12 παράγραφος 4 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2020, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων) (22)] (ΕΕ 405 της 2.12.2020, σ. 1)

Η επίδοση ή κοινοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν καταστεί δυνατό να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη εντός μηνός από την παραλαβή της, η υπηρεσία παραλαβής ειδοποιεί την υπηρεσία διαβίβασης [άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784]

Η επίδοση ή κοινοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν καταστεί δυνατό να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη εντός μηνός από την παραλαβή της, η υπηρεσία παραλαβής ειδοποιεί την υπηρεσία διαβίβασης [άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784]

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

1. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (Άρθρο 14)

1.2. Η πράξη

1.2.1.1.2.2. Διεύθυνση:

1.2.1.1.2.3. Σχέση με τον παραλήπτη:

1.2.1.2.2.2.2. Διεύθυνση:

1.2.1.2.2.2.3. Φύση της σχέσης με τον παραλήπτη:

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2020/1784

3. ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ [Άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784]

4. ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

4.1.1. Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για να προσδιοριστεί η διεύθυνση:

4.1.1. Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για να προσδιοριστεί η διεύθυνση (3):

4.5. Η πράξη επισυνάπτεται στην παρούσα βεβαίωση

Μην ξεχάσετε να υπογράψετε και να σφραγίσετε, ενδεχομένως, το παρόν έντυπο μετά την εκτύπωσή του.

Υπογραφή ή/και σφραγίδα ή ηλεκτρονική υπογραφή ή/και ηλεκτρονική σφραγίδα:

Έντυπο PDF


(1) ΕΕ L 405 της 2.12.2020, σ. 40.

(2) Διεύθυνση που προσδιορίστηκε από την υπηρεσία παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (EE) 2020/1784.

'(3) Το στοιχείο αυτό ισχύει μόνο για τα κράτη μέλη που παρέχουν συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού

Αποθήκευση σχεδίου Φόρτωση σχεδίου