Skip to main content

[sl] OBRAZEC K. POTRDILO O VROČITVI ALI NEVROČITVI PISANJ

OBRAZEC K

  

POTRDILO O VROČITVI ALI NEVROČITVI PISANJ
(členi 11(2), 12(4) in 14 Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (1))

členi 11(2), 12(4) in 14 Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (UL L 405, 2.12.2020, str. 40.)

Vročanje se opravi čim prej. Če vročanja ni bilo mogoče opraviti v enem mesecu po prejemu, organ za sprejem o tem obvesti organ za pošiljanje (člen 11(2) Uredbe (EU) 2020/1784).

Vročanje se opravi čim prej. Če vročanja ni bilo mogoče opraviti v enem mesecu po prejemu, organ za sprejem o tem obvesti organ za pošiljanje (člen 11(2) Uredbe (EU) 2020/1784).

Izberite eno od spodnjih možnosti

1. ZAKLJUČEK VROČANJA (člen 14)

1.2. Pisanje je bilo

1.2.1.1.2.2. Naslov:

1.2.1.1.2.3. Razmerje do naslovnika:

1.2.1.2.2.2.2. Naslov:

1.2.1.2.2.2.3. Razmerje do naslovnika:

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. OBVESTILO V SKLADU S ČLENOM 11(2) UREDBE (EU) 2020/1784

3. ZAVRNITEV PISANJA (člen 12(4) Uredbe (EU) 2020/1784)

4. RAZLOG ZA NEVROČITEV PISANJA

4.1.1. Postopek za ugotavljanje naslova je bil uveden 3):

4.1.1. Postopek za ugotavljanje naslova je bil uveden 

4.5. Pisanje je priloženo temu potrdilu

Prosimo, ne pozabite podpisati in (če je mogoče) žigosati obrazca, potem ko ste ga natisnili.

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

Format PDF


(1) UL L 405, 2.12.2020, str. 40.

(2)Naslov, ki ga je določil organ za sprejem v skladu s členom 7(2)(c) Uredbe (EU) 2020/1784.

(3) Ta točka se uporablja samo za države članice, ki zagotavljajo pomoč v skladu s členom 7(2)(c) Uredbe (EU) 2020/1784

Shrani osnutek Naloži osnutek