Skip to main content

[da] FORMULAR K. ATTEST OM FORKYNDELSE ELLER MANGLENDE FORKYNDELSE AF DOKUMENTERNE

FORMULAR K

  

ATTEST OM FORKYNDELSE ELLER MANGLENDE FORKYNDELSE AF DOKUMENTERNE
(artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 4, og artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (1))

artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 4, og artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

Forkyndelsen foretages hurtigst muligt. Har det ikke har været muligt at foretage forkyndelsen senest en måned efter modtagelsen, underretter den modtagende instans den fremsendende instans herom (artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2020/1784)

Forkyndelsen foretages hurtigst muligt. Har det ikke har været muligt at foretage forkyndelsen senest en måned efter modtagelsen, underretter den modtagende instans den fremsendende instans herom (artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2020/1784)

Vælg én af mulighederne nedenfor

1. FORKYNDELSE HAR FUNDET STED (artikel 14)

1.2. Dokumentet er

1.2.1.1.2.2. Adresse:

1.2.1.1.2.3. Arten af forholdet til adressaten

1.2.1.2.2.2.2. Adresse:

1.2.1.2.2.2.3. Arten af forholdet til adressaten:

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. OPLYSNINGER I HENHOLD TIL ARTIKEL 11, STK. 2, I FORORDNING (EU) 2020/1784

3. DOKUMENTET ER NÆGTET MODTAGET (artikel 12, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1784)

4. GRUNDEN TIL, AT DOKUMENTET IKKE ER FORKYNDT

4.1.1. Der blev taget skridt til at finde frem til adressen 3):

4.1.1. Der blev taget skridt til at finde frem til adressen 

4.5. Dokumentet er vedlagt denne attest

Husk venligst at underskrive og stemple (om muligt) denne formular, når den er printet ud.

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

PDF-format


(1)EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1

(2)EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1

(2) Udfyldes af den myndighed, der foretager forkyndelsen.

Gem udkast Upload udkast