Skip to main content

[lv] I VEIDLAPA. LŪGUMS SNIEGT INFORMĀCIJU PAR DOKUMENTU IZSNIEGŠANU VAI NEIZSNIEGŠANU

I VEIDLAPA

  

LŪGUMS SNIEGT INFORMĀCIJU PAR DOKUMENTU IZSNIEGŠANU VAI NEIZSNIEGŠANU
(11. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (2))

11. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 40.)

Izsniegšanu veic cik ātri vien iespējams. Ja viena mēneša laikā pēc saņemšanas nav bijis iespējams izsniegt dokumentu, saņēmēja struktūra informē pārsūtītāju struktūru.

1. LŪGUMS NOSŪTĪTS, TOMĒR INFORMĀCIJA PAR DOKUMENTU IZSNIEGŠANU VAI NEIZSNIEGŠANU NAV SAŅEMTA

2. PĀRSŪTĪTĀJA STRUKTŪRA

Informācija, kas iekļauta 2.2. līdz 2.6. apakšpunktā, nav obligāta, ja ir pievienota dokumentu izsniegšanas lūguma kopija:

2.2. Adrese:

3. SAŅĒMĒJA STRUKTŪRA

Atrast kompetento tiesu vai iestādi

Turpmākā informācija nav obligāta, ja ir pievienota dokumentu izsniegšanas lūguma kopija:

3.2. Adrese:

4. ADRESĀTS

Turpmākā informācija nav obligāta, ja ir pievienota dokumentu izsniegšanas lūguma kopija:

4.2. Adrese:

Neaizmirstiet pēc izdrukāšanas šo veidlapu parakstīt un apzīmogot (attiecīgā gadījumā).

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

PDF veidlapa


(1)Šīs veidlapas izmantošana nav obligāta.

(2) OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

(*)Nav obligāts.

Saglabāt uzmetumu Ielādēt uzmetumu