Skip to main content

[nl] FORMULIER I. VERZOEK OM INFORMATIE OVER DE BETEKENING OF KENNISGEVING DAN WEL NIET-BETEKENING OF NIET-KENNISGEVING VAN STUKKEN

FORMULIER I

  

VERZOEK OM INFORMATIE OVER DE BETEKENING OF KENNISGEVING DAN WEL NIET-BETEKENING OF NIET-KENNISGEVING VAN STUKKEN
(Artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (2))

Artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 40.)

Betekening of kennisgeving van het stuk moet zo spoedig mogelijk geschieden. Indien de betekening of kennisgeving niet heeft kunnen plaatsvinden binnen een maand na de ontvangst, moet de ontvangende instantie de verzendende instantie daarvan in kennis stellen.

1. DE AANVRAAG IS VERZONDEN MAAR ER IS GEEN INFORMATIE ONTVANGEN OVER DE BETEKENING OF KENNISGEVING DAN WEL NIET-BETEKENING OF NIET-KENNISGEVING

2. VERZENDENDE INSTANTIE

Gegevens 2.2. tot en met 2.6. zijn facultatief indien een kopie van de aanvraag om betekening of kennisgeving van stukken is bijgevoegd:

2.2. Adres:

3. ONTVANGENDE INSTANTIE

Een bevoegde rechtbank/autoriteit zoeken

De volgende gegevens zijn facultatief indien een kopie van de aanvraag om betekening of kennisgeving van stukken is bijgevoegd:

3.2. Adres:

4. GEADRESSEERDE

De volgende gegevens zijn facultatief indien een kopie van de aanvraag om betekening of kennisgeving van stukken is bijgevoegd:

4.2. Adres:

Vergeet dit formulier na het afdrukken niet te ondertekenen en er (in voorkomend geval) uw stempel op aan te brengen.

Handtekening en/of stempel, of elektronische handtekening en/of elektronisch zegel:

PDF-formaat


(1)Het gebruik van dit formulier is facultatief.

(2)PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1

(*)Facultatief.

Voorlopige versie opslaan Voorlopige versie uploaden