Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ I. ŽÁDOST O INFORMACE O DORUČENÍ NEBO NEDORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ

FORMULÁŘ I

  

ŽÁDOST O INFORMACE O DORUČENÍ NEBO NEDORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ
(čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (2))

čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.)

Doručení se provede co nejdříve. Nebylo-li možné provést doručení ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení písemnosti, přijímající subjekt o tom uvědomí odesílající subjekt.

1. ŽÁDOST BYLA ODESLÁNA, ALE NEBYLY OBDRŽENY ŽÁDNÉ INFORMACE O DORUČENÍ NEBO NEDORUČENÍ

2. ODESÍLAJÍCÍ SUBJEKT

Údaje 2.2. až 2.6. jsou nepovinné, pokud je připojena kopie žádosti o doručení písemností:

2.2. Adresa:

3. PŘIJÍMAJÍCÍ SUBJEKT

Vyhledat příslušný soud/orgán

Následující údaje jsou nepovinné, pokud je připojena kopie žádosti o doručení písemností:

3.2. Adresa:

4. ADRESÁT

Následující údaje jsou nepovinné, pokud je připojena kopie žádosti o doručení písemností:

4.2. Adresa:

Formulář po vytištění nezapomeňte podepsat a orazítkovat (je-li razítko k dispozici).

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

Formulář ve formátu PDF


(1)Použití tohoto formuláře je nepovinné.

(2)Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1

(*)Nepovinný údaj.

Uložit rozepsané Načíst rozepsané