Skip to main content

[sl] OBRAZEC I. ZAPROSILO ZA INFORMACIJE O VROČITVI ALI NEVROČITVI PISANJ

OBRAZEC I(1)

  

ZAPROSILO ZA INFORMACIJE O VROČITVI ALI NEVROČITVI PISANJ
(člen 11(2) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (2))

člen 11(2) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (UL L 405, 2.12.2020, str. 40.)

Vročanje je treba opraviti čim prej. Če vročanja ni bilo mogoče opraviti v enem mesecu po prejemu, organ za sprejem o tem obvesti organ za pošiljanje.

1. ZAPROSILO JE BILO POSLANO, VENDAR NISO BILE PREJETE NOBENE INFORMACIJE O VROČITVI ALI NEVROČITVI

2. ORGAN ZA POŠILJANJE

Točke 2.2. do 2.6. niso obvezne, če je priložen izvod zaprosila za vročanje pisanj:

2.2. Naslov:

3. ORGAN ZA SPREJEM

Išči pristojno sodišče/organ

Te točke niso obvezne, če je priložen izvod zaprosila za vročanje pisanj:

3.2. Naslov:

4. NASLOVNIK

Te točke niso obvezne, če je priložen izvod zaprosila za vročanje pisanj:

4.2. Naslov:

Prosimo, ne pozabite podpisati in (če je mogoče) žigosati obrazca, potem ko ste ga natisnili.

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

Format PDF


(1)Uporaba obrazca ni obvezna.

(2) UL L 405, 2.12.2020, str. 40

(*)Ni obvezno.

Shrani osnutek Naloži osnutek