Skip to main content

[da] FORMULAR I. ANMODNING OM OPLYSNINGER OM FORKYNDELSE ELLER MANGLENDE FORKYNDELSE AF DOKUMENTER

FORMULAR I

  

ANMODNING OM OPLYSNINGER OM FORKYNDELSE ELLER MANGLENDE FORKYNDELSE AF DOKUMENTER
(artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (2))

artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

Forkyndelsen foretages hurtigst muligt. Har det ikke været muligt at foretage forkyndelsen senest en måned efter modtagelsen, underretter den modtagende instans den fremsendende instans herom.

1. ANMODNINGEN ER SENDT, MEN INGEN OPLYSNINGER ER MODTAGET OM FORKYNDELSE ELLER MANGLENDE FORKYNDELSE

2. FREMSENDENDE INSTANS

Disse oplysninger er fakultative, når der vedlægges en kopi af anmodningen om forkyndelse af dokumenter:

2.2. Adresse:

3. MODTAGENDE INSTANS

Find en kompetent domstol/myndighed

Disse oplysninger er fakultative, når der vedlægges en kopi af anmodningen om forkyndelse af dokumenter:

3.2. Adresse:

4. ADRESSAT

Disse oplysninger er fakultative, når der vedlægges en kopi af anmodningen om forkyndelse af dokumenter:

4.2. Adresse:

Husk venligst at underskrive og stemple (om muligt) denne formular, når den er printet ud.

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

PDF-format


(1)Anvendelsen af denne formular er valgfri.

(2)EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1

(*)Valgfrit.

Gem udkast Upload udkast