Skip to main content

[fi] LOMAKE I. ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANNON TOIMITTAMISTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISTÄ KOSKEVA TIETOPYYNTÖ

LOMAKE I (1)

ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANNON TOIMITTAMISTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISTÄ KOSKEVA TIETOPYYNTÖ
(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (2) (asiakirjojen tiedoksianto) 11 artiklan 2 kohta))

Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (asiakirjojen tiedoksianto) 11 artiklan 2 kohta) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.)

Tiedoksianto on toimitettava viipymättä. Jollei tiedoksiantoa ole voitu toimittaa kuukauden kuluessa vastaanottamisesta, vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava asiasta lähettävälle viranomaiselle.

1. PYYNTÖ ON LÄHETETTY MUTTA TIETOA TIEDOKSIANNON TOIMITTAMISESTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ EI OLE SAATU

2. LÄHETTÄVÄ VIRANOMAINEN

Alla olevan 2.2–2.6 kohdan tiedot ovat vapaaehtoisia, jos liitteenä on kopio asiakirjojen tiedoksiantopyynnöstä:

2.2. Osoite:

3. VASTAANOTTAVA VIRANOMAINEN

Hae toimivaltainen tuomioistuin/viranomainen

Nämä tiedot ovat vapaaehtoisia, jos liitteenä on kopio asiakirjojen tiedoksiantopyynnöstä:

3.2. Osoite:

4. VASTAANOTTAJA

Nämä tiedot ovat vapaaehtoisia, jos liitteenä on kopio asiakirjojen tiedoksiantopyynnöstä:

4.2. Osoite:

Muista allekirjoittaa ja (tarvittaessa) leimata tulostettu lomake.

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

PDF-lomake


(1) Tämän lomakkeen käyttö on vapaaehtoista.

(2) EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(*) Vapaaehtoinen.

Tallenna lomakkeen luonnos Lataa luonnos