Skip to main content

[ro] FORMULARUL I. CERERE DE INFORMAȚII PRIVIND EFECTUAREA SAU NEEFECTUAREA NOTIFICĂRII SAU A COMUNICĂRII ACTELOR

FORMULARUL I (1)

  

CERERE DE INFORMAȚII PRIVIND EFECTUAREA SAU NEEFECTUAREA NOTIFICĂRII SAU A COMUNICĂRII ACTELOR
(Articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)(2))

Articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (JO L 405, 2.12.2020, p. 40.)

Notificarea sau comunicarea se efectuează cât mai curând posibil. În cazul în care nu a fost posibil să se efectueze notificarea sau comunicarea în termen de o lună de la primire, agenția de primire informează agenția de transmitere cu privire la acest lucru.

1. CEREREA A FOST TRIMISĂ, DAR NU A FOST PRIMITĂ NICIO INFORMAȚIE PRIVIND EFECTUAREA SAU NEEFECTUAREA NOTIFICĂRII SAU A COMUNICĂRII

2. AGENȚIA DE TRANSMITERE

Rubricile 2.2-2.6 sunt facultative atunci când se anexează o copie a cererii de notificare sau de comunicare a actelor:

2.2. Adresă:

3. AGENȚIA DE PRIMIRE

Găsește instanța/autoritatea competentă

Aceste rubrici sunt facultative atunci când se anexează o copie a cererii de notificare sau de comunicare a actelor:

3.2. Adresă:

4. DESTINATAR

Aceste rubrici sunt facultative atunci când se anexează o copie a cererii de notificare sau de comunicare a actelor:

4.2. Adresă:

Nu uitați să semnați și să ștampilați (dacă este cazul) formularul după ce l-ați imprimat.

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

Formular PDF


(1)Utilizarea acestui formular este facultativă.

(2)JO L 405, 2.12.2020, p. 40.

(*)Rubrică facultativă.