Skip to main content

[pl] FORMULARZ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI NA TEMAT DORĘCZENIA LUB NIEMOŻNOŚCI DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

FORMULARZ I

  

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI NA TEMAT DORĘCZENIA LUB NIEMOŻNOŚCI DORĘCZENIA DOKUMENTÓW
(art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (2))

art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.)

Doręczenia dokonuje się jak najszybciej. Jeżeli dokonanie doręczenia nie było możliwe w terminie miesiąca od wpływu dokumentu, jednostka przyjmująca informuje o tym jednostkę przekazującą.

1. WNIOSEK ZOSTAŁ WYSŁANY, ALE NIE OTRZYMANO INFORMACJI NA TEMAT DORĘCZENIA LUB NIEMOŻNOŚCI DORĘCZENIA

2. JEDNOSTKA PRZEKAZUJĄCA

Punkty 2.2–2.6 są nieobowiązkowe, jeżeli załączono kopię wniosku o doręczenie dokumentów:

2.2. Adres:

3. JEDNOSTKA PRZYJMUJĄCA

Znajdź właściwy sąd/organ

Poniższe punkty są nieobowiązkowe, jeżeli załączono kopię wniosku o doręczenie dokumentów:

3.2. Adres:

4. ADRESAT

Poniższe punkty są nieobowiązkowe, jeżeli załączono kopię wniosku o doręczenie dokumentów:

4.2. Adres:

Proszę pamiętać o podpisaniu i ostemplowaniu (jeżeli jest taka możliwość) niniejszego formularza po jego wydrukowaniu.

Podpis lub pieczęć albo podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna:

Wersja PDF


(1)Stosowanie tego formularza nie jest obowiązkowe.

(2)Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1

(*)Punkt nieobowiązkowy.

Zapisz wersję roboczą Załaduj wersję roboczą