Skip to main content

[mt] FORMOLA I. TALBA GĦAL INFORMAZZJONI DWAR IN-NOTIFIKA JEW IN-NUQQAS TA’ NOTIFIKA TA’ DOKUMENTI

FORMOLA I

  

TALBA GĦAL INFORMAZZJONI DWAR IN-NOTIFIKA JEW IN-NUQQAS TA’ NOTIFIKA TA’ DOKUMENTI
(Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (2))

Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (ĠU 405, 2.12.2020, p. 40.)

Notifika għandha titwettaq kemm jista’ jkun malajr. Jekk ma kienx possibbli li n-notifika titwettaq fi żmien xahar mir-riċevuta, l-aġenzija riċeventi għandha tinforma lill-aġenzija mittenti.

1. IT-TALBA NTBAGĦTET IŻDA MA WASLET EBDA INFORMAZZJONI DWAR IN-NOTIFIKA JEW IN-NUQQAS TA’ NOTIFIKA

2. AĠENZIJA MITTENTI

Punti 2.2 sa 2.6 mhumiex obbligatorji meta tkun mehmuża kopja tat-talba għan-notifika ta’ dokumenti:

2.2. Indirizz:

3. AĠENZIJA RIĊEVENTI

Sib qorti/awtorità kompetenti

Dawn il-punti mhumiex obbligatorji meta tkun mehmuża kopja tat-talba għan-notifika ta’ dokumenti:

3.2. Indirizz:

4. DESTINATARJU

Dawn il-punti mhumiex obbligatorji meta tkun mehmuża kopja tat-talba għan-notifika ta’ dokumenti:

4.2. Indirizz:

Jekk jogħġbok tinsiex tiffirma u tittimbra (jekk disponibbli) din il-formola wara li tiġi stampata.

Firma u/jew timbru jew firma elettronika u/jew siġill elettroniku:

Formola fil-format PDF


(1)L-użu ta’ din il-formola mhuwiex obbligatorju.

(2)ĠU 405, 2.12.2020, p. 40

(*)Dan il-punt mhux obbligatorju.

Issejvja l-abbozz Illowdja l-abbozz