Skip to main content

[da] BILAG VIII - ATTEST OM ET OFFICIELT BEKRÆFTET DOKUMENT ELLER EN AFTALE OM SKILSMISSE ELLER SEPARATION

  • Current Start
  • Trin 2
  • Trin 3
  • Complete

BILAG VIII

ATTEST OM ET OFFICIELT BEKRÆFTET DOKUMENT ELLER EN AFTALE OM SKILSMISSE ELLER SEPARATION

(Artikel 66, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EU) 2019/1111 (1))

VIGTIGT

Udstedes kun efter en parts anmodning, hvis den medlemsstat, der bemyndigede den offentlige myndighed eller en anden myndighed til formelt at udstede eller registrere det officielt bekræftede dokument eller registrere aftalen, var kompetent i medfør af forordningens kapitel II, afdeling 1, som angivet i punkt 2, og det officielt bekræftede dokument eller aftalen har bindende retsvirkning i den pågældende medlemsstat som angivet i punkt 7.5 eller 8.4.

1.   DOMSSTAT (*) (2)
2.   DOMSSTATEN VAR KOMPETENT I MEDFØR AF DENNE FORORDNINGS KAPITEL II, AFDELING 1 (*)

3.   RET ELLER KOMPETENT MYNDIGHED, DER UDSTEDER ATTESTEN

3.3. Tlf./fax/ e-mail (*)

4.   DOKUMENTETS ART (*)
4.   DOKUMENTETS ART (*)
5.   GENSTAND FOR DET OFFICIELT BEKRÆFTEDE DOKUMENT ELLER AFTALEN (*)
5.   GENSTAND FOR DET OFFICIELT BEKRÆFTEDE DOKUMENT ELLER AFTALEN (*)
Gem udkastUpload udkast